PhotoSketch: Farm House, Ohio

Schets vanaf een foto van David Mark via PixaBay.
Duke Fude Fountainpen, Rohrer & Klingler waterproof ink Lotte (black), Rembrandt water colour, Canson 300gr/m paper A4 (60% cotton).


USk: Station Haarlem Spaarnwoude

Vandaag (04–09–2021) zijn we met een aantal mensen van Haarlem Urban Sketchers wezen schetsen bij Station Haarlem Spaarnwoude.
Duke Fude Fountainpen, Rohrer & Klingler waterproof ink Lotte (black), Rembrandt water colour, Canson 300gr/m paper A4.


USk: Landje van Gruijters, Spaarndam Gemeente Haarlem

Vandaag (31–08–2021) ging ik met Freek Riem op stap om te tekenen, we kozen voor het Landje van Gruijters. Zo rond een uurtje of 11 kwamen we aan en begonnen te schetsen. Echter tegen 13.00 uur werd het zo fris dat we besloten te stoppen en naar huis te gaan. De sketch is niet helemaal af maar ik heb besloten het zo te laten.
Duke Fude Fountainpen, Rohrer & Klingler waterproof ink Lotte (black), Rembrandt water colour, Canson 300gr/m paper A4.


USk: Haarlemsche Jachtclub 2

Vandaag twee uurtjes met een groepje mede-sketchers van Haarlem Urban Sketchers geschetst bij de Haarlemsche Jachtclub. Ik maakte twee schetsen, dit is de tweede.

Duke Fude Fountainpen, Rohrer & Klingler waterproof ink Lotte (black), Rembrandt water colour, Canson 300gr/m paper A4.


USk: Haarlemsche Jachtclub 1

Vandaag twee uurtjes met een groepje mede-sketchers van Haarlem Urban Sketchers geschetst bij de Haarlemsche Jachtclub. Ik maakte twee schetsen, dit is de eerste.

Duke Fude Fountainpen, Rohrer & Klingler waterproof ink Lotte (black), Rembrandt water colour, Canson 300gr/m paper A4.


Sketch: Detail St. Bavo Haarlem

Sketch: Detail van de St. Bavo aan de Grote Markt in Haarlem.
Duke Fude Fountainpen, Rohrer & Klingler waterproof ink Lotte (black), Rembrandt water colour, Canson 300gr/m paper A4.


VirtualTravelSketch: Venice, Italy

VirtualTravelSketch (VirtualRibble): Fondamenta Frari, Venice, Italy.
Duke Fude Fountainpen, Rohrer & Klingler waterproof ink Lotte (black), Rembrandt water colour, Canson 300gr/m paper A4.


Sketch: Bourtange, Groningen (2)

Sketch (van eigen foto): Vesting Bourtange in Groningen, Nederland.
Duke Fude Fountainpen, Rohrer & Klingler waterproof ink Lotte (black), Rembrandt water colour, Canson 300gr/m paper A4.


Sketch: Bourtange, Groningen

Sketch (van eigen foto): Vesting Bourtange in Groningen, Nederland.
Duke Fude Fountainpen, Rohrer & Klingler waterproof ink Lotte (black), Rembrandt water colour, Canson 300gr/m paper A4.


VirtualSketch: Signal Hill, Canada

VirtualSketch: Signal Hill, St. Johns — New Foundland & Labrador, Canada.
Uni-ball AIR micro, Rembrandt water colour, Canson 300gr/m paper A5.

Hans van Leuven

Drawing painting ink sketching art

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store